Centrum Energooszczędnych Rozwiązań

Przedsiębiorstwo CER oferuje maszyny oraz ciągi technologiczne zgodnie z indywidualnym zamówieniem Klienta. Produkowane urządzenia charakteryzują się wysoką jakością wykonania, ergonomią, funkcjonalnością oraz bezpieczeństwem dla użytkownika. Każdy wyrób powstaje w sposób zapewniający zadowolenie oraz spełnienie wymagań naszych Klientów.

Naszym celem jest uzyskanie i utrzymanie pozycji kluczowego dostawcy specjalnych urządzeń i linii technologicznych na rynek krajowy, jak również zagraniczny. Zadanie to będzie realizowane poprzez:

  • Szczegółowe identyfikowanie aktualnych i przewidywanych wymagań Klientów;
  • Produkcję urządzeń zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Klientów korzystając z najnowszych trendów technologicznych;
  • Rozwijanie współpracy ze sprawdzonymi oraz innowacyjnymi dostawcami i kooperantami;
  • Rozwijanie działań marketingowych oraz promowanie marki;
  • Identyfikowanie i spełnianie wymagań prawnych odnoszących się do przedsiębiorstwa;
  • Elastyczny rozwój organizacji dostosowany do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa i wymagań Klientów;
  • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania oraz rozwijanie kompetencji pracowników.

Powyższe zobowiązania zostały zakomunikowane oraz są dostępne dla wszystkich pracowników oraz Klientów i kooperantów. Cele i zadania dotyczące jakości są przeglądane, aktualizowane oraz oceniane podczas przeglądów zarządzania, aby zapewnić ich ciągłą przydatność do realizacji strategii przedsiębiorstwa.


Małgorzata Gałat
Właściciel