CER Kontrola jakości – CER

CER

Produkty

Cer Kontrola jakości
Kontrola jakości

Systemy kontroli jakości są integralną częścią procesów produkcyjnych. Służą do monitorowania i zapewnienia zgodności produktów lub usług z określonymi standardami i specyfikacjami jakościowymi. Mają na celu wykrywanie wad lub defektów, aby zapewnić wysoką jakość i satysfakcję klienta.
W naszych liniach stosujemy różne sposoby kontroli jakości oraz selekcji produktów, a do najczęściej używanych należą:

 

– Maszyny przeznaczone do badania szczelności (tzw. Leak Tester). Projektujemy maszyny badające szczelność z zastosowaniem różnej technologii: pod ciśnieniem, próżniowo, poprzez zanurzenie w wodzie z kontrolą wzrokową lub ultrasoniczne.
– Kamery wizyjne do rozpoznawania jakości produktów.
– Systemy wizyjne do rozpoznawania bardziej skomplikowanych układów logicznych.
– Systemy wizyjne oparte na inteligentnej technologii deep learning, czyli zaawansowanej technice uczenia się. Zastosowanie takich systemów daje możliwość kontroli jakości produktów niepowtarzalnych, ale standaryzowanych według wymagań i wytycznych klienta.
– Układy czujników różnego rodzaju, w tym m.in. indukcyjnych, laserowych czy odległościowych.

 

Projektowane przez nas systemy kontroli jakości połączone są z systemami nadrzędnymi w zakładach produkcyjnych, dzięki czemu paczki danych są wysyłane, przechowywane i mogą być wykorzystane do dalszych analiz danych produkcyjnych. Wyposażone są również w rozwiązania umożliwiające segregację produktu na produkty zgodne lub niezgodne. Każdy produkt, który jest niezgodny, zostaje odpowiednio oznaczony i automatycznie odseparowany od partii produkcyjnej. Wdrażane przez nas systemy kontroli jakości zwiększają skuteczność procesu i jego powtarzalność. Stają się niezastępowalnym elementem linii produkcyjnej.

CER

PARTNERZY

© 2024 - Centrum Energooszczędnych Rozwiązań Małgorzata Gałat
Projekt i realizacja RSO