CER Projekt – CER
Tytuł projektu:
Wejście na rynek Austrii i Szwajcarii z produktem w postaci linii technologicznych przez firmę Centrum Energooszczędnych Rozwiązań Małgorzata Gałat w celu zniwelowania negatywnych skutków Brexit.
Cel i planowany efekt projektu:
Celem projektu jest rekompensata negatywnego wpływu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (Beretix) na działalność przedsiębiorstwa, co będzie możliwe za sprawą wejścia na nowe rynki zagraniczne – Austria i Szwajcaria.
Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi – 68 200,00 EUR (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście euro 0/100)
Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 68 200,00 EUR (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście euro 0/100)
Termin realizacji:
01.06.2023 - 30.09.2023
CENTRUM ENERGOOSZCZĘDNYCH ROZWIĄZAŃ MAŁGORZATA GAŁAT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Internacjonalizacja usługi w postaci wytwarzania linii technologicznych przez firmę Centrum Energooszczędnych Rozwiązań Małgorzata Gałat
Dofinansowanie projektu z UE: 549 780,00 PLN


CER

PARTNERZY

© 2024 - Centrum Energooszczędnych Rozwiązań Małgorzata Gałat
Projekt i realizacja RSO